Duim omhoog voor innovatief hand-exoskelet

Hankamp Rehab, een van de partners in het project Thumbs up! heeft met succes een aanvraag ingediend voor de regeling ”Innovatieprojecten” van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland (EFRO Oost). Binnen het project wordt de grijpfunctie van mensen met handproblemen verbeterd door een innovatief handexoskelet.

Betaalbaar, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
Het innovatieve handexoskelet ‘T-GRIP’ ondersteunt de lateraalgreep, de meest waardevolle greep om te herstellen voor de veel dwarslaesiepatiënten. T-GRIP beweegt hierbij  de duim van de gebruiker met behulp van een kleine aandrijver (actuator) die aan de hand is bevestigd. Het ondersteunt daar waar nodig, maar laat de hand vrij waar het kan. Hierdoor kan iemand met bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie voorwerpen vastpakken en loslaten, waarbij de tastzin behouden blijft. Ten opzichte van bestaande oplossingen onderscheidt dit handexoskelet zich straks als een betaalbaar, lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en een op maat gemaakt product.  

Samenwerking
In het project werkt Hankamp Rehab samen met Roessingh Research and Development, Universiteit Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie aan de doorontwikkeling en opschaling van het werkend prototype tot een betaalbaar en marktklaar product met daarbij een passend verdienmodel. Daarnaast worden eindgebruikers (patiënten) en overige stakeholders (o.a. zorginstelling, zorgverleners, patiëntenorganisaties en toeleveranciers) gedurende alle fasen van het project intensief betrokken.

Thumbs Up